تجهیزات تخلیه یخ

  • وان آب گرم از ورق نمره 4 میلیمتر برای جدا کردن دو سری یخ با کویل از لوله یک اینچ
  • قالب برگردان از ناودانی جهت زیر قالب
  • قالب پر کن از ورق نمره 4 میلیمتر به ظرفیت تعداد قالب ها با لوله گالوانیزه و شلنگ و بست
  • میز شیبدار از نبشی و چوب برای تخلیه یخ