قالب یخ از ورق گالوانیزه

 • قالب یخ از ورق گالوانیزه
 • 3 طرف خم یک طرف جوش
 • با تسمه 20×5 میلیمتر برای لبه قالب یخ
 • ارتفاع قالب یخ 100×110 سانتیمتر
 • اندازه بالای قالب یخ 19×19 ، پایین قالب یخ 16×16 سانتیمتر

قالب یخ از ورق استیل

 • قالب یخ

  از ورق استیل
 • 3 طرف خم یک طرف جوش
 • با تسمه 20×5 میلیمتر برای لبه

  قالب یخ

 • ارتفاع

  قالب یخ

  100×110 سانتیمتر
 • اندازه بالای

  قالب یخ

  19×19 ، پایین

  قالب یخ

  16×16 سانتیمتر