برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت صنایع الکتروبرفک در زمینه صنایع برودتی

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت صنایع الکتروبرفک در زمینه صنایع برودتی

  • ساخت دو واحد کارخانه یخسازی در آغاجاری
  • دو دستگاه بخسازی در جزیره خارک
  • دو دستگاه یخسازی در آغاجاری
  • بخسازی دریانورد واقع در پزم کنارک چابهار
  • یخسازی دریانورد در بندر ریگ بوشهر
  • یخسازی چاکرزهی در نیک شهر چابهار
  • یخسازی تاجداری در راسک چابهار
  • سردخانه وزارت دفاع
  • سردخانه شهد کوهرنگ
  • همکاری با شرکت نفت