اطلاعات فنی کویل کندانسور تبخیری آمونیاکی:

  • کویل از لوله مانسمان (SCH 40) تیپ (ST37) 
  • قطر خارجی لوله حدود 34 میلیمتر
  • لوله ها پس از خم کار به کلکتورهای گاز و مایع با الکترود 70/18 جوشکاری میگردد.
  • کلکتورها از ورق فولاد مخصوص به صورت قوطی شکل داده میشود.
  • پس از جوشکاری با هوای 20 اتمسفر تست میگردد.

کویل کندانسور

کندانسور سردخانه

کویل کندانسور آمونیاکی

 ساخت کویل کندانسور